Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 141/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 141/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 141/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện Dự án do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ 

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 198/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2009) về Dự án “Nâng cao năng lực tỉnh Hội và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án “Nâng cao năng lực tỉnh Hội và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam” do Hội Chữ thập đỏ Đức tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Dự án thực hiện trong thời gian 2008 – 2009 với trị giá là 303.600 Euro (trong đó mua nhập khẩu 01 xe ô tô mới).

2. Giao Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ:  KGVX, TH, cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 141/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210