Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1332/LĐTBXH-TL ngày 05/05/2003 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Số hiệu: 1332/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 05/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1332/LĐTBXH-TL
V/v hướng dẫn xếp hạng đối với người lao động trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1097/LĐ-TBXH/CV ngày 22/4/2003 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định của Bộ Luật lao động, Luật doanh nghiệp, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Bộ Luật lao động về tiền lương, việc xây dựng thang lương, bảng lương, xếp lương, nâng bậc, ngạch lương đối với người lao động trong các công ty cổ phần do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2/ Đối với các Công ty cổ phần hiện nay đang vận dụng thang, bảng lương do  Nhà nước quy định áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước thì việc nâng ngạch lương đối với người lao động phải thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn. nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1332/LĐTBXH-TL ngày 05/05/2003 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status