Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1060/BTNMT-TĐKT phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần II do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1060/BTNMT-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 02/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1060/BTNMT-TĐKT
V/v phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần II

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ II vào ngày 18 tháng 6 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Bộ phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ II năm 2010 như sau:

1. Đại biểu đương nhiên: Lãnh đạo Bộ, Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương bậc cao.

2. Đại biểu từ các đơn vị: 01 Lãnh đạo đơn vị; 01 cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; các cá nhân là điển hình tiên tiến được bình bầu, giới thiệu tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đơn vị (số lượng cụ thể theo Phụ lục đính kèm).

Bộ yêu cầu các đơn vị sớm triển khai và hoàn thành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp theo yêu cầu tại Công văn số 293/BTNMT-TĐKT ngày 28 tháng 01 năm 2010; bình chọn đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội. Danh sách đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành gửi về Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 5 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, TĐKT, B115.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1060/BTNMT-TĐKT phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần II do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


971
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10