Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9596/NHNN-CSTT of October 28, 2008, making report on outstanding loans based on lending interest rate

Số hiệu: 9596/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 28/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 9596/NHNN-CSTT
V/v báo cáo dư nợ cho vay theo lãi suất cho vay   

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại Nhà nước
- Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại cổ phần
- Tổng giám đốc các ngân hàng liên doanh
- Tổng giám đốc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

Tháng 9/2008 chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp (0,18%) và tháng 10 chỉ số giá tiêu dùng giảm (-0,19%). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định một số biện pháp về điều hành chính sách tiền tệ nhằm điều chỉnh lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Nhìn chung, các tổ chức tín dụng đều đã điều chỉnh hạ thấp lãi suất cho vay và công bố công khai trên các cơ quan thông tin, truyền thông. Tuy nhiên, qua đường dây nóng và phản ánh của một số doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương, mức giảm lãi suất cho vay chưa nhiều và doanh nghiệp có khó khăn tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng nêu trên báo cáo số liệu về dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam phân theo các mức lãi suất cho vay đến ngày 28/10/2008 theo mẫu biểu đính kèm công văn này và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ngày 30/10/2008 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu


Tên TCTD: ...................................................

BÁO CÁO CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY BẰNG VND THEO LÃI SUẤT CHO VAY

TẠI THỜI ĐIỂM 28/10/2008
(Kèm theo công văn số 9596/NHNN-CSTT ngày 28/10/2008)

STT

Nội dung

Số liệu

1

Tổng dư nợ cho vay bằng VND (tỷ đồng)

 

2

Cơ cấu tổng dư nợ cho vay bằng VND phân theo lãi suất (%)

100%

a

Tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất từ trên 19,5%/năm trở lên

 

b

Tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất từ trên 18%/năm đến 19,5%/năm

 

c

Tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất từ 17%/năm đến 18%/năm

 

d

Tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất dưới 17%/năm

 

 

Ghi chú:

- Tổng số dư nợ tính theo tỷ đồng ở (2) = (1)

- Địa chỉ gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Chính sách tiền tệ, 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội, điện thoại: 38246955, fax: 38240132.

 

Lập biểu

......, Ngày … tháng … năm 2008
Tổng giám đốc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 9596/NHNN-CSTT
Re: making report on outstanding loans based on lending interest rate

Hanoi, October 28th, 2008

 

To:

- General Managers of State Owned Commercial Banks
- General Managers of Joint Stock Commercial Banks
- General Managers of Joint Venture Banks
- General Managers of Foreign bank branches
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9596/NHNN-CSTT of October 28, 2008, making report on outstanding loans based on lending interest rate

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.055
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209