Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9551/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9551/NHNN-CSTT
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố
- Các đơn vị tại Hội sở chính Ngân hàng Nhà nước

 

Thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các đơn vị tại Hội sở chính Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

- Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các giải pháp tại điểm 3 Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng góp phần ổn định giá cả và kinh tế vĩ mô.

- Thực hiện đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2010.

- Duy trì vốn khả dụng đủ để đảm bảo an toàn thanh toán cho các khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức kinh tế và dân cư trong tháng 12/2010 và dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

- Tập trung các nguồn vốn kết hợp với điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng để tăng khối lượng vốn và tỷ trọng cho vay đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và chi phí sản xuất có hiệu quả của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thực hiện các mức lãi suất huy động và cho vay phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ và nội dung đồng thuận giữa các Thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

- Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các giải pháp tại điểm 2 Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng góp phần ổn định giá cả và kinh tế vĩ mô.

- Giám sát tình hình thực hiện lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng (chi nhánh tổ chức tín dụng) trên địa bàn, phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ và nội dung đồng thuận giữa các Thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

- Yêu cầu các tổ chức tín dụng (chi nhánh tổ chức tín dụng) tập trung nguồn vốn huy động trên địa bàn và các nguồn vốn khác, kết hợp với điều chỉnh cơ cấu tín dụng để tập trung vốn cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, chi phí sản xuất.

- Báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trên địa bàn để kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm rối loạn thị trường.

- Phối hợp với sở, ngành liên quan và cơ quan báo chí trên địa bàn để đẩy mạnh thông tin và tuyên truyền về chủ trương, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; xử lý kịp thời các dư luận, thông tin không chính xác về tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn.

3. Đối với các đơn vị tại Hội sở chính Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các giải pháp:

- Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các giải pháp tại điểm 1 Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng góp phần ổn định giá cả và kinh tế vĩ mô.

- Điều hành lượng tiền cung ứng thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, kết hợp với điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ khác, để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng và lãi suất thị trường tiền tệ ở mức hợp lý. Trong trường hợp thị trường tiền tệ diễn biến bất thường, áp dụng quy định đối với lãi suất kinh doanh của tổ chức tín dụng phù hợp với Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng.

- Theo dõi và dự báo sát tình hình cán cân thanh toán quốc tế, luồng ngoại tệ vào – ra để nắm được cung – cầu ngoại tệ trên thị trường; can thiệp bán ngoại tệ ở mức độ thích hợp cho các nhu cầu nhập khẩu mặt hàng thiết yếu và thực hiện các biện pháp khác để ổn định thị trường ngoại hối.

- Theo dõi và dự báo sát tình hình biến động giá vàng quốc tế, cung – cầu vàng trong nước để cho nhập khẩu vàng ở mức hợp lý nhằm ổn định giá vàng; giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về huy động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; xây dựng và triển khai Đề án về quản lý thị trường vàng phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội số 51/2010/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2010 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản của các cơ quan truyền thông và báo chí đẩy mạnh thông tin và tuyên truyền về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 9551/NHNN-CSTT
On the implementation of the Directive No.2164/CT-TTg

Hanoi, December 08, 2010

 

 To:

- Credit Institutions
- State Bank's branches in provinces, cities
- Units at the Head Office of the State Bank
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9551/NHNN-CSTT ngày 08/12/2010 of December 08, 2010, On the implementation of the Directive No.2164/CT-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139