Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9430/NHNN-QLNH of November 30, 2009 re stabilization of foreign exchange market

Số hiệu: 9430/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 30/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 9430/NHNN-QLNH
V/v ổn định thị trường ngoại hối

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

 

Để bình ổn thị trường ngoại hối trong nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ từ âm 5% trở xuống gửi hồ sơ để Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ hỗ trợ, ưu tiên những mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất.

2. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước về biên độ tỷ giá khi mua bán ngoại tệ.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu tại điểm 2 công văn này tại tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

4. Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định nêu trên và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

5. Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phản ánh kịp thời các hiện tượng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thông qua các hình thức để mua bán đô la Mỹ vượt mức tỷ giá trần quy định về đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước theo các số điện thoại sau đây:  

- Văn phòng Ngân hàng Nhà nước: (04) 38.266.344, 01226.376.735

- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: (04) 22.239.521, 0122.626.8579

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Hiệp hội Ngân hàng VN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ QLNH.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 9430/NHNN-QLNH
Re: stabilization of foreign exchange market

Hanoi, November 30, 2009

 

To: General Directors (Directors) of credit institutions authorized to engage in foreign exchange activity

In order to stabilize domestic foreign exchange market, the Governor of the State Bank of Vietnam hereby requires:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9430/NHNN-QLNH of November 30, 2009 re stabilization of foreign exchange market

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.274
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22