Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 8883/NHNN-CSTT of November 12, 2009, lending with agreement interest rate of loan

Số hiệu: 8883/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8883/NHNN-CSTT
V/v cho vay lãi suất thỏa thuận

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

 

Để khắc phục tình trạng cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định của pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

a. Thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009 và hướng dẫn tại văn bản số 1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, các tổ chức tín dụng chi được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với Khoản vay để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các Khoản vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các tài sản tài chính khác) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất - kinh doanh.

b. Tiến hành rà soát, kiểm tra các Khoản cho vay lãi suất thỏa thuận để thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình cho vay lãi suất thỏa thuận đối với từng loại nhu cầu vay vốn của khách hàng, trong đó, quy định cụ thể giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay. Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phải khắc phục, xử lý dứt Điểm trước ngày 31/3/2010.

c. Việc cho vay và thống kê các Khoản vay lãi suất thỏa thuận theo đúng biểu số 01 quy định tại văn bản số 1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tỉnh thành phố:

a. Tổng hợp, đôn đốc, chịu trách nhiệm kiểm tra đối với các tổ chức tín dụng trong việc cho vay lãi suất thỏa thuận và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp cho vay chưa đúng quy định. Hàng tháng, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tình hình cho vay lãi suất thỏa thuận của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

b. Theo dõi, thống kê các Khoản vay lãi suất thỏa thuận theo đúng biểu số 02 quy định tại văn bản số 1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan thanh tra, giám sát NH, Vụ Pháp chế, Vụ Tín dụng, Vụ Dự báo - Thống kê;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 8883/NHNN-CSTT
Ref: lending with agreement interest rate of loan

Hanoi, November 12, 2009

 

To:

- Credit institutions
- State Bank branches in provinces, cities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 8883/NHNN-CSTT of November 12, 2009, lending with agreement interest rate of loan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112