Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 397/NHNN-TTGSNH of January 14, 2010, Re making plan of charter capital increase in the fiscal year 2010

Số hiệu: 397/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Quốc Anh
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 397/NHNN-TTGSNH
V/v xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ năm tài chính 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng thương mại nhà nước
- Ngân hàng liên doanh
- Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài
- TCTD phi ngân hàng không phải là TCTD phi ngân hàng cổ phần

 

Để đảm bảo việc các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ ban hành về mức vốn pháp định của TCTD (Nghị định 141), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Quý Đơn vị:

1. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tăng vốn trong năm tài chính 2010 trình các cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định hiện hành (Trong đó, nêu rõ tiến độ thực hiện tăng vốn và phương án xử lý trong trường hợp TCTD không đạt được mức vốn này).

2. Chậm nhất ngày 31/3/2010, có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) về việc tăng vốn điều lệ của Quý đơn vị, trong đó báo cáo cụ thể về:

- Kết quả việc thực hiện tăng vốn năm 2009;

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010 của Quý đơn vị nêu tại điểm 1 công văn này;

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp không đảm bảo mức vốn quy định.

3. Đề nghị các đơn vị nhận được công văn này nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- BLĐ NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH, TTGSNH6..

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG




Dương Quốc Anh

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 397/NHNN-TTGSNH
Re: making plan of charter capital increase in the fiscal year 2010

Hanoi, January 14, 2010

 

To:

- State owned commercial banks
- Joint venture banks
- 100% foreign owned banks
- Non-banking CIs other than non-joint stock bank CIs




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 397/NHNN-TTGSNH of January 14, 2010, Re making plan of charter capital increase in the fiscal year 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126