Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 232/TCT-DTNN of January 17, 2006, On Tax on interests on deferred payment

Số hiệu: 232/TCT-DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 232/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với lãi trả chậm

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty HAL Việt Nam 

 

Trả lời công văn số H051203-1/KT ngày 3/12/2005 của Công ty HAL Việt Nam về chính sách thuế đối với khoản lãi trả chậm khi thanh toán công nợ với công ty mẹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 7, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính: Chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế gồm “Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo dõi lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh”.

Căn cứ theo quy định trên, khoản lãi trả chậm của Công ty nếu phù hợp với quy định trên đây thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; Đồng thời căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì khoản thu nhập từ lãi trả chậm của Công ty mẹ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. Trước khi thanh toán cho công ty mẹ ở nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ và nộp tiền thuế vào NSNN như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

THE FINANCE MINISTRY
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 232/TCT-DTNN
On: Tax on interests on deferred payment

Hanoi, January 17, 2006

 

To: HAL Vietnam Company

In response to Official Letter No. H051203-1/KT of December 3, 2005, of the HAL Vietnam Company regarding tax policy on interests on deferred payment upon settlement of debts with its parent company, the General Department of Taxation gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 232/TCT-DTNN of January 17, 2006, On Tax on interests on deferred payment

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242