Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 99/TTg-KTN xử lý tài chính Chương trình phát triển 40.000 ha cà phê chè vay vốn AFD do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 99/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 99/TTg-KTN
V/v xử lý tài chính Chương trình phát triển 40.000 ha cà phê chè vay vốn AFD

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3881/BNN-CB ngày 26 tháng 11 năm 2009) về việc xử lý tài chính Chương trình phát triển 40.000 ha cà phê chè vay vốn AFD, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý khoanh nợ (gốc và lãi) thời gian 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đối với diện tích cà phê bị mất trắng phải thanh lý do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp đã giải thể có hồ sơ đầy đủ; thời gian 3 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đối với diện tích cà phê phát triển kém, năng suất thấp, kinh doanh không có lãi. Tổng công ty Cà phê Việt Nam tiếp tục thu hồi nợ và trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định đối với diện tích cà phê còn khả năng kinh doanh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 99/TTg-KTN xử lý tài chính Chương trình phát triển 40.000 ha cà phê chè vay vốn AFD do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193