Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9467/NHNN-TCKT về hạch toán tín phiếu bắt buộc thanh toán trước hạn theo Quyết định 2317/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 9467/NHNN-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phạm Hoàng Đức
Ngày ban hành: 23/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9467/NHNN-TCKT
V/v hạch toán tín phiếu bắt buộc thanh toán trước hạn theo Quyết định số 2317/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
- Các TCTD mua tín phiếu NHNN bắt buộc

 

Để thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thanh toán trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc (TPBB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn như sau:

1. Về phương pháp tính và trả lãi đối với TPBB thanh toán trước hạn:

Sở Giao dịch và các TCTD mua tín phiếu NHNN bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn tính và trả lãi của NHNN.

2. Về hạch toán kế toán:

2.1. Tại Sở Giao dịch NHNN:

Khi thực hiện thanh toán trước hạn TPBB cho các TCTD, Sở Giao dịch NHNN hạch toán kế toán tương tự như trường hợp mua hẳn và tất toán tín phiếu NHNN trước hạn đã hướng dẫn tại điểm 3 (a), Mục III Công văn số 12417/NHNN-KTTC ngày 23/11/2007 của NHNN về việc hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ thị trường mở.

2.2. Tại các TCTD có mua tín phiếu NHNN bắt buộc:

Khi nhận lại số tiền do NHNN thanh toán về TPBB, TCTD thực hiện tất toán tài khoản 1211 - Đầu tư và tín phiếu NHNN (tiểu khoản chi tiết đã mở “Tín phiếu NHNN bắt buộc”) và tài khoản Doanh thu chờ phân bổ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về NHNN để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
Như đề gửi;
Thanh tra NHNN (để biết)
Vụ CSTT, KTNB;
Lưu Vp, TCKT2.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Phạm Hoàng Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9467/NHNN-TCKT về hạch toán tín phiếu bắt buộc thanh toán trước hạn theo Quyết định 2317/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.370
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209