Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 83/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 83/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với WB

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt Nhà nước ta đã ký với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định vay và các văn kiện pháp lý liên quan (gồm 02 Phụ lục và Phụ đính kèm theo) của Khoản vay Chính sách Phát triển cho Chương trình Cải cách Đầu tư công lần thứ nhất, với các nội dung chính như sau:

Mục tiêu chính của Khoản vay tập trung vào việc hỗ trợ Chính phủ tiếp tục các nỗ lực cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư.

Theo nội dung của Hiệp định vay đã ký, WB sẽ cho Việt Nam vay 500 triệu USD để hỗ trợ thực hiện Chương trình Cải cách đầu tư công của Chính phủ. Khoản vay cho Chương trình sẽ áp dụng theo các điều kiện vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Nhóm WB, với các điều kiện tài chính: Thời hạn vay 25 năm (trong đó có 10 năm ân hạn); lãi suất LIBOR 6 tháng bằng đồng USD cộng với một khoản chênh lệch biến đổi (Lãi suất LIBOR trên sẽ được điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần, vào ngày 01/01 và 01/7 hàng năm. Khoản Chênh lệch Biến đổi sẽ được WB định kỳ xem xét và công bố vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm). Việt Nam sẽ phải trả một lần khoản phí trả trước tương ứng với 0,25% tổng trị giá của khoản vay, đây là khoản phí được áp dụng chung cho tất cả các khoản vay từ IBRD.

Về cơ chế thực hiện: Khoản vay cho Chương trình sẽ áp dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp tương tự như đối với Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo (PRSC), thông qua việc thực hiện các hành động chính sách đã thống nhất với WB.

Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyết định phê chuẩn để Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Khoản vay trên có hiệu lực thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo hồ sơ);
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và ĐT, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83