Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5524/VPCP-QHQT về ủng hộ chủ trương bổ sung nguồn vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế 16 của Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5524/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5524/VPCP-QHQT
V/v ủng hộ chủ trương bổ sung nguồn vốn IDA 16 của WB

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 130/TTr-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Chính phủ Việt Nam ủng hộ chủ trương bổ sung nguồn vốn cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tại phiên thảo luận lần thứ 16 sắp tới (IDA 16) của Ngân hàng Thế giới (WB), như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thư gửi WB thông báo về việc Chính phủ Việt Nam ủng hộ chủ trương trên của WB.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia Khoản vay lần thứ hai về Chương trình Cải cách đầu tư công khẩn trương hoàn tất các hành động chính sách để có cơ sở đàm phán Khoản vay này với WB.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu để phân bổ và sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) cho các chương trình/dự án trong thời gian tới một cách hiệu quả.

5. Bộ Tài chính sớm hoàn tất báo cáo đánh giá về nhu cầu sử dụng vốn vay IBRD để có thể xác định những lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay IBRD.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5524/VPCP-QHQT về ủng hộ chủ trương bổ sung nguồn vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế 16 của Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193