Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4941/NHNN-QLNH về việc chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4941/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4941/NHNN-QLNH
V/v chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

 

Thời gian gần đây có hiện tượng một số tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối mua bán đô la Mỹ với khách hàng vượt mức tỷ giá trần theo quy định. Để hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường của các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định của pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối phải thực hiện nghiêm các quy định hiện hành tại Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004  của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi giao dịch mua bán giữa Đồng Việt Nam với đô la Mỹ, không được phép thu phí thông qua các hợp đồng dịch vụ và các hình thức khác như chi trả hoa hồng, phí quản lý tiền mặt… nhằm mục đích làm tỷ giá mua bán ngoại tệ thực tế vượt tỷ giá trần theo quy định.

2. Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu tại điểm 1 công văn này tại tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định nêu trên, xử lý và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các trường hợp vi phạm.

4. Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phản ánh kịp thời các hiện tượng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thông qua các hình thức để mua bán đô la Mỹ vượt mức tỷ giá trần quy định về đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước theo các số điện thoại sau đây:

- Văn phòng Ngân hàng Nhà nước: (04) 38.266.344, 01226.376.735

- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: (04) 22.239.521, 0122.626.8579

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Hiệp hội Ngân hàng VN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, Vụ QLNH.

THỐNG ĐỐC  
Nguyễn Văn Giàu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4941/NHNN-QLNH về việc chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49