Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4735/TCHQ-KTTT về việc thông báo hủy bảo lãnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4735/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 10/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4735/TCHQ-KTTT
V/v thông báo

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Nam Định
(Số 119 Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

 

Tổng cục Hải quan nhận được thông báo hủy bảo lãnh đối với các bảo lãnh số 380360900057 phát hành ngày 13/4/2009 và bảo lãnh số 380360900058 phát hành ngày 13/4/2009 cho Công ty cổ phần Dệt Lụa Nam Định của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Phần I Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo lãnh số tiền thuế phải nộp thì nội dung Thư bảo lãnh phải bao gồm những nội dung chính sau: “Tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax của người nộp thuế được bảo lãnh, của tổ chức bảo lãnh và của cơ quan hải quan nhận bảo lãnh”. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Nam Định thông báo trực tiếp tới Chi cục Hải quan nơi Công ty cổ phần Dệt Lụa Nam Định đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Nam Định biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG   
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4735/TCHQ-KTTT về việc thông báo hủy bảo lãnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75