Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 418/BNN-TCCB về hỗ trợ thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 418/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/BNN-TCCB
V/v: Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ban Quản lý dự án ADB Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Bộ.

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng trong thời gian qua, nhưng vẫn còn một số tồn tại do điều kiện khách quan đem lại, đặc biệt do nguồn kinh phí ngân sách được cấp hàng năm cho công tác đào tạo bồi dưỡng còn hạn chế. v.v…

Giảng viên của 02 trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I và II còn một bộ phận chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm nên chưa theo kịp được nhu cầu thực tiễn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và năng lực thi hành công vụ, tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin đề nghị Bộ Nội vụ, Văn phòng quản lý vốn vay ADB Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể - Bộ Nội vụ xem xét hỗ trợ kinh phí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn vốn vay ADB để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 như sau:

I. Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức

1. Tập huấn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành NN&PTNT: 01 lớp;

2. Tập huấn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng ngành NN&PTNT: 01 lớp;

3. Tập huấn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức – Hành chính: 01 lớp;

4. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng phối hợp, hoạt động nhóm trong công tác: 01 lớp;

5. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính trong thực thi công vụ: 01 lớp;

6. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin dành cho công chức, lãnh đạo cơ quan Hành chính Nhà nước: 01 lớp;

7. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin dành cho công chức, lãnh đạo cơ quan Hành chính Nhà nước: 01 lớp;

8. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng: 01 lớp;

9. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp Vụ: 01 lớp;

10. Tập huấn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng điện tử, mạng nội bộ, quản trị website: 01 lớp;

11. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng mềm: 01 lớp;

12. Tập huấn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Quản trị marketing dịch vụ công: 01 lớp;

13. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản trị chiến lược phát triển tổ chức: 01 lớp;

14. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kiến thức về tin học văn phòng: 01 lớp;

15. Tập huấn chương trình bồi dưỡng kiến thức về anh ngữ trong giao tiếp cơ bản: 01 lớp;

II. Đào tạo kỹ năng phương pháp giảng dạy mới cho đội ngũ giáo viên của 02 trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I và II.

16. 01 lớp cho phía Bắc;

17. 01 lớp cho phía Nam.

Rất mong nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Nội vụ và Ban Quản lý dự án ADB Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 418/BNN-TCCB về hỗ trợ thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230