Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3533 TCT/ĐTNN ngày 27/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế TNDN đối với lãi tiền vay

Số hiệu: 3533TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3533 TCT/ĐTNN
V/v nộp thuế TNDN đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 690/CV-ĐTNN ngày 16/8/2004 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc nộp thuế TNDN đối với lãi tiền vay của Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: khoản lãi tiền vay phát sinh từ các hợp đồng vay ký từ 1/1/1999 thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty liên doanh ký hợp đồng vay vốn với nước ngoài từ năm 1997 nhưng năm 1999 phía đối tác nước ngoài đã chuyển 50% kim ngạch cho vay cho một công ty nước ngoài khác (lãi suất cho vay và các điều khoản thanh toán vẫn giữ nguyên như hợp đồng cho vay vốn cũ), thì đối với các khoản lãi vay phát sinh từ khoản vay được chuyển nhượng và thực hiện từ năm 1999 là thời điểm Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính đã có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên. Trường hợp phía nước ngoài là đối tượng cư trú của nước ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì việc nộp thuế TNDN đối với khoản lãi tiền vay áp dụng theo các quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hải Phòng  biết và thực hiện./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3533 TCT/ĐTNN ngày 27/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế TNDN đối với lãi tiền vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954
DMCA.com Protection Status