Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 301/TTTD2 về đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN do Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành

Số hiệu: 301/TTTD2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Thông tin tín dụng Người ký: Đào Quang Thông
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 301/TTTD2
V/v đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo QĐ 51/2007/QĐ-NHNN  

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng. 

 

Thực hiện Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động Thông tin tín dụng và Công văn số 108/TTTD2 ngày 17/03/2008 của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) v/v hướng dẫn thực hiện báo cáo TTTD theo quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN. Theo Quyết định trên, các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp với CIC trong việc kiểm tra, đối chiếu và đôn đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo số liệu về CIC. Trong quá trình thực hiện Quyết định 1117 trước đây và triển khai Quyết định 51, CIC đánh giá cao sự phối hợp của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên hiện nay, một số TCTD đang gặp khó khăn trong việc triển khai Quyết định 51; CIC đang chuyển đổi số liệu từ chương trình cũ sang chương trình mới, do vậy việc kiểm tra đối chiếu dữ liệu tại Web-CIC tạm thời chưa thực hiện; khi nào ổn định chương trình CIC sẽ thông báo sau.

CIC thông báo để các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD biết và thực hiện. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để báo cáo);
- Thanh tra NHNN (để phối hợp);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- Các phòng CIC (để biết);
- Lưu: VT, TTTD2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Đào Quang Thông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 301/TTTD2 về đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN do Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.582
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209