Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2908/VPCP-KTTH về việc những kiến nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ cho vay theo chỉ định và kế hoạch Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2908/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2908/VPCP-KTTH
V/v những kiến nghị của Ngân hàng ĐT và PTVN về xử lý nợ đọng XDCB, nợ cho vay theo chỉ định và kế hoạch Nhà nước.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại công văn số 2301/CV-QLTD3 ngày 04 tháng 5 năm 2007 về tình hình và biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ cho vay theo chỉ định và kế hoạch Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý những đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại công văn số 2301/CV-QLTD3 ngày 04 tháng 5 năm 2007 (Bản chụp kèm theo); trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP;
- Các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, TH; Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2908/VPCP-KTTH về việc những kiến nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ cho vay theo chỉ định và kế hoạch Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41