Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2488 TCT/DNNN ngày 09/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các đơn vị thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cung cấp cho nhau

Số hiệu: 2488TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2488 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các đơn vị thuộc Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cung cấp cho nhau

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 2117/CV-TCKT1 ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam về việc thực hiện thuế GTGT đối với các khoản thu chi nội bộ trong hệ thống Ngân hàng đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 4, mục I, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003, hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết hi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì cơ sở sản xuất kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như: xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ; xuất nguyên liêu, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT.

Trường hợp các đơn vị hạch toán phục thuộc, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị hạch toán độc lập của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho nhau thì hàng hoá, dịch vụ này không phải là hàng hoá, dịch vụ luân chuyển nội bộ nên phải chịu thuế GTGT. Khi xuất hàng hoá, cung cấp dịch vụ các đơn vị phải lập hoá đơn GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam được biết và thực hiện.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2488 TCT/DNNN ngày 09/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các đơn vị thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cung cấp cho nhau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40