Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2386/VPCP-KTTH về việc huy động và xử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2386/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/VPCP-KTTH
V/v: huy động và xử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 589/NHPT-VNN ngày 20/3/2007) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 3540/BTC-TCNH ngày 13/3/2007); Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 565/BKH-KTĐN ngày 25/1/2007) và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 1577/NHNN-HTQT ngày 1/3/2007) về việc huy động và sử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục đàm phán với Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đạt được điều kiện vay tốt nhất, lãi suất chấp nhận được và phải bảo đảm nguyên tắc tự vay, tự trả, ngân sách nhà nước không cấp bù đối với khoản vay này.

2. Giao Bộ Tài chính xem xét, bảo lãnh cho khoản vay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3), 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2386/VPCP-KTTH về việc huy động và xử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.753
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78