Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2132/NHPT-HTUT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng phát triển Việt Nam Người ký: Nguyễn Quang Dũng
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2132/NHPT-HTUT
V/v Hướng dẫn bổ sung công tác HTSĐT và QLVUT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT

Tiếp theo Sổ tay nghiệp vụ Quản lý, thanh toán, cho vay vốn uỷ thác (QLVUT) ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/2/2008, Sổ tay Hỗ trợ sau đầu tư (HTSĐT) ban hành kèm theo Quyết định số104/ QĐ-HTPT ngày 04/03/2008, văn bản số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/04/2008 về việc dừng tiếp nhận hồ sơ HTSĐT, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hướng dẫn bổ sung việc thực hiện công tác HTSĐT và QLVUT như sau:

I. Đối với công tác HTSĐT:

1. Về công tác cảnh báo giám sát:

- Đối với các dự án HTSĐT thuộc diện phân cấp, sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị HTSĐT, Chi nhánh NHPT gửi toàn bộ hồ sơ dự án và báo cáo xét duyệt HTSĐT đối với dự án về Hội sở chính để thực hiện cảnh báo giám sát.

- Thời hạn cảnh báo của Hội sở chính tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (theo dấu công văn đến tại NHPT). Chi nhánh NHPT chỉ thực hiện thông báo HTSĐT và ký hợp đồng HTSĐT với chủ đầu tư sau khi có văn bản cảnh báo của Hội sở chính.

2. Về tính mức HTSĐT và ký hợp đồng HTSĐT đối với các dự án:

- Các khoản chủ đầu tư trả nợ trong năm nào thì chi nhánh NHPT tính và cấp HTSĐT theo kế hoạch HTSĐT được NHPT thông báo trong năm đó nếu khoản trả nợ đủ điều kiện.

Riêng các khoản chủ đầu tư trả nợ đủ điều kiện trong tháng 12, nếu không kịp làm thủ tục cấp HTSĐT trong năm thì Chi nhánh NHPT có thể tính và cấp HTSĐT theo kế hoạch HTSĐT được NHPT thông báo trong năm sau.

- Về việc xác định nợ quá hạn: Nếu trong hợp đồng tín dụng (HĐTD) đã ký lần đầu giữa chủ đầu tư và tổ chức tín dụng (TCTD) không có điều khoản qui định “Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn trả nợ, bên vay không trả được nợ và của kỳ hạn đó thì số nợ đến hạn trả đó được chuyển nợ quá hạn” thì các khoản trả sau ngày đến hạn trả nợ theo HĐTD đã ký được coi là nợ quá hạn và không đủ điều kiện HTSĐT. Chi nhánh NHPT không tính HTSĐT cho các khoản nợ quá hạn nêu trên theo quy định hiện hành.

- Các Chi nhánh NHPT chỉ ký hợp đồng HTSĐT với chủ đầu tư khi dự án đúng đối tượng, đủ điều kiện và trả được nợ vay cho TCTD theo HĐTD đã ký.

II. Đối với công tác quản lý, thanh toán và cho vay uỷ thác:

1. Về việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thanh toán vốn:

Chi nhánh chỉ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thanh toán vốn uỷ thác khi bên uỷ thác đã chuyển tiền uỷ thác thanh toán sang NHPT.

Qui định này được áp dụng đối với toàn bộ các dự án chi nhánh đang thực hiện quản lý, thanh toán, cho vay uỷ thác.

2. Về việc thu phí uỷ thác:

Chi nhánh chỉ tiếp tục thanh toán vốn uỷ thác khi bên uỷ thác đã trả đủ phí thanh toán uỷ thác phát sinh theo qui định hiện hành của NHPT.

3. Về báo cáo tình hình tính phí và thu phí uỷ thác:

Hàng quý, các Chi nhánh NHPT có phát sinh việc tính và thu phí uỷ thác gửi báo cáo tình hình tính phí và thu phí uỷ thác về Hội sở chính theo qui định hiện hành (Mẫu số 13/BC-UT tại Sổ tay nghiệp vụ Quản lý, thanh toán, cho vay vốn uỷ thác ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/2/2008 của NHPT).

Trường hợp không phát sinh việc tính và thu phí uỷ thác trong quý báo cáo, chi nhánh NHPT cũng có văn bản gửi Hội sở chính báo cáo không phát sinh thu phí uỷ thác.

Các hướng dẫn bổ sung việc thực hiện công tác HTSĐT và QLVUT tại văn bản này được thực hiện kể từ ngày ký. NHPT yêu cầu các Chi nhánh NHPT thực hiện đúng theo các hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Chi nhánh kịp thời có văn bản báo cáo về Hội sở chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TGĐ và các Phó TGĐ
- Ban KTNB
- Lưu: VP, HTUT (4).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2132/NHPT-HTUT ngày 13/06/2008 hướng dẫn công tác Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý, thanh toán, cho vay vốn uỷ thác do Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.533

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!