Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1194/NHNN-QLNH về việc hướng dẫn đăng ký bàn đổi ngoại tệ ngoài hội sở chính, trụ sở chi nhánh của Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1194/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1194/NHNN-QLNH
V/v hướng dẫn đăng ký bàn đổi ngoại tệ ngoài hội sở chính, trụ sở chi nhánh của TCTD

 Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

 

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

 Tại Điều 4, Chương II, Quy chế hoạt động bàn đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN ngày 9/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có qui định: “ Trường hợp tổ chức tín dụng có nhu cầu đặt bàn đổi ngoại tệ ngoài Hội sở chính, trụ sở chi nhánh thì phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi đặt bàn đổi ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét hồ sơ và phạm vi hoạt động của Tổ chức tín dụng theo giấy phép để xác nhận việc đăng ký hay từ chối xác nhận việc đăng ký Bàn đổi ngoại tệ.”

Để các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có cơ sở trong việc xác nhận đăng ký bàn đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng khi có nhu cầu đặt bàn đổi ngoại tệ ngoài Hội sở chính, trụ sở chi nhánh, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp tổ chức tín dụng có nhu cầu đặt bàn đổi ngoại tệ ngoài Hội sở chính, trụ sở chi nhánh nhưng địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ nằm trong địa bàn hoạt động được qui định theo Giấy phép:

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét hồ sơ và nhu cầu thực tế để xác nhận hoặc từ chối xác nhận việc đăng ký bàn đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng có nhu cầu đặt bàn đổi ngoại tệ ngoài Hội sở chính, trụ sở chi nhánh nhưng địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ không nằm trong địa bàn hoạt động qui định theo Giấy phép:

Trong trường hợp này, nếu các tổ chức tín dụng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện một hoặc một số các nghiệp vụ ngoại hối cụ thể như chi trả kiều hối tại địa điểm xin đặt bàn đổi ngoại tệ thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét để xác nhận việc đăng ký hoặc từ chối việc đăng ký bàn đổi ngoại tệ trên cơ sở:

- Nhu cầu thu đổi ngoại tệ trên địa bàn.

- Việc tuân thủ các qui định pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng;

- Ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính;

- Bản sao các giấy tờ về việc cho phép tổ chức tín dụng được phép thực hiện các nghiệp vụ ngoại hối tại địa điểm định đặt bàn đổi ngoại tệ;

- Hồ sơ đăng ký bàn đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng.

Trong thời hạn 5 (năm ) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký bàn đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng và sao gửi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính để phối hợp theo dõi, quản lý.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn như trên để các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các Vụ: Pháp chế, Thanh tra, Các Ngân hàng;
- Lưu VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1194/NHNN-QLNH về việc hướng dẫn đăng ký bàn đổi ngoại tệ ngoài hội sở chính, trụ sở chi nhánh của Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54