Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1189/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1189/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1189/NHNN-KTTC   
V/v hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng NSNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (NSNN), Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở tài khoản cho các đơn vị sử dụng NSNN để trả lương qua tài khoản như sau:

1. Tài khoản sử dụng:

Tổ chức tín dụng (TCTD) sử dụng tài khoản 4599 - Các khoản chờ thanh toán khác: Mở tài khoản chi tiết để theo dõi thanh toán lương cho từng đơn vị.

2. Nguyên tắc hạch toán:

TCTD phải thực hiện tất toán ngay tài khoản 4599 - Các khoản chờ thanh toán khác (tài khoản chi tiết thanh toán lương đã mở) ngay trong ngày phát sinh nghiệp vụ chuyển trả lương. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, TCTD phải tìm rõ nguyên nhân và thông báo cho đơn vị chuyển tiền biết. Chậm nhất trong ngày tiếp theo, TCTD phải thực hiện chuyển trả tiền theo yêu cầu của đơn vị chuyển tiền và tất toán tài khoản 4599 (Tài khoản chi tiết thanh toán lương).

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản trả lương cho các đơn vị sử dụng NSNN để trả lương qua tài khoản. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị TCTD phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Kế toán - Tài chính) để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- PTĐ Đặng Thanh Bình (để b/c);
- Thanh tra NHNN (để biết);
- Lưu VP, KTTC2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1189/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.639
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33