Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7286/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7286/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7286/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng gia công, hàng SXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2499/HQBD-NV ngày 17/12/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về quản lý đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa Điểm đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu khi làm thủ tục chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục hải quan Bình Dương tại công văn số 2499/HQBD-NV, theo đó việc kiểm tra, đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu khi chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác thực hiện tại nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất của Công ty.

2. Về công chức hải quan làm nhiệm vụ thanh Khoản hàng sản xuất xuất khẩu:

Điểm 2, phần 1 Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Việc đăng ký định mức, thanh Khoản tuỳ theo lượng hàng tờ khai và nhân sự của từng Chi cục hải quan để bố trí tổ chức thực hiện cho phù hợp. Những nơi có lượng tờ khai của loại hình này lớn có thể tổ chức bộ phận chuyên trách đăng ký, kiểm tra định mức, thanh Khoản…”.

Do vậy, việc bố trí nhân sự đảm nhiệm việc thanh Khoản hàng sản xuất xuất khẩu do lãnh đạo Chi cục Hải quan quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, tuy nhiên phải đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, thanh Khoản đúng thời hạn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7286/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102