Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 70/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế linh kiện phụ tùng xe máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 70/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 70/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế linh kiện phụ tùng xe máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tp. Hà nội
- Công ty TM & SX vật tư thết bị giao thông vận tải
(199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số: 613/TCKT ngày 20/12/2004 của Công ty Thương mại & Sản xuất vật tư thiết bị GTVT (TMT) về việc áp giá tính thuế mặt hàng linh kiện, phụ tùng xe máy nhập khẩu tại tờ khai số: 432/NKD ngày 03/7/2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số: 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/200 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy nhập khẩu tại tờ khai nêu trên thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế. Trường hợp hàng nhập khẩu chưa được quy định giá tối thiểu tại bảng giá nêu trên thì Cục Hải quan địa phương phải xây dựng bổ sung giá tối thiểu.

Căn cứ công văn số: 1943/TCHQ-KTTT ngày 29/4/2004 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thời gian hiệu lực của quyết định xây dựng giá bổ sung theo đó: Cục Hải quan địa phương phải xây dựng bổ sung giá tính thuế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận tờ khai hàng hóa nhập khẩu, quyết định xây dựng giá có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày ký, không áp dụng hồi tố cho các tờ khai nhập khẩu trước ngày quyết định có hiệu lực.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số: 432/NKD ngày 03/7/2003, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên và thời điểm hiệu lực của quyết định xây dựng giá bổ sung để áp giá tính thuế theo đúng quy định, không hồi tố đối với các lô hàng đăng ký tờ khai trước thời điểm hiệu lực của quyết định xây dựng giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 70/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế linh kiện phụ tùng xe máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90