Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6733/VPCP-KTN về việc quản lý tiêu thụ than của các hộ cuối nguồn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6733/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6733/VPCP-KTN
V/v quản lý tiêu thụ than của các hộ cuối nguồn

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các Tổng Công ty: Xi măng Việt Nam, Giấy Việt Nam, Hoá chất Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 76/BC-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2008 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra cung ứng than của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, các hộ sử dụng than cuối nguồn lớn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm soát việc cung ứng, tiêu thụ than theo giá ưu đãi, trong đó yêu cầu các đơn vị sử dụng than thúc đẩy việc nghiên cứu cải tiến công nghệ nhằm sử dụng tham tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Căn cứ vào Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2008.

2. Giao các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Than-Khoáng sản Việt Nam; các Tổng công ty: Xi măng Việt Nam, Hóa chất Việt Nam, Giấy Việt Nam rà soát, điều chỉnh định mức sử dụng than cho phù hợp, đồng thời kiểm soát việc sử dụng than bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6733/VPCP-KTN về việc quản lý tiêu thụ than của các hộ cuối nguồn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77