Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 66/QLCL-CL1 lập danh sách doanh nghiệp đề nghị Ủy ban quốc gia về thuốc thú y kiểm tra do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 66/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 66/QLCL-CL1
V/v Lập danh sách doanh nghiệp đề nghị Ủy ban quốc gia về thuốc thú y kiểm tra

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Ucraina;
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6.

 

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BNN-QLCL ngày 13/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chí lựa chọn các cơ sở chế biến thủy sản vào danh sách đề nghị Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp, Trung tâm Chất lượng NLTS vùng thực hiện như sau:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Ucraina:

- Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Quyết định số 108/QĐ-BNN-QLCL và đối chiếu với điều kiện thực tế của doanh nghiệp để đăng ký vào danh sách đề nghị Ủy ban quốc gia về Thuốc thú y kiểm tra theo mẫu nêu tại Phụ lục gửi kèm, đồng thời gửi đăng ký bằng fax hoặc email về các Trung tâm tâm vùng phụ trách trước 14h00 ngày 14/01/2010 (bản chính có dấu xác nhận của doanh nghiệp được gửi theo đường bưu điện).

- Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được đăng ký của doanh nghiệp coi như không đáp ứng các tiêu chí của Quyết định 108/QĐ-BNN-QLCL và chưa có nhu cầu xuất khẩu vào Ucraina.

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

- Chuyển tiếp và đảm bảo các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã đăng ký xuất khẩu vào Ucraina thuộc địa bàn quản lý nhận được văn bản này (xem danh sách doanh nghiệp gửi kèm).

- Căn cứ các tiêu chí quy định tại Quyết định 108/QĐ-BNN-QLCL , tổng hợp thông tin do doanh nghiệp cung cấp và lập danh sách doanh nghiệp, danh sách để báo cáo về Cục trước 16h00 ngày 15/01/2010, đồng thời theo đường email: vanbe.nafi@mard.gov.vn để Cục tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng thời hạn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Cơ quan QLCL NLTS Trung bộ, Nam Bộ;
- VASEP;
- Lưu VT, CL1

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 66/QLCL-CL1 lập danh sách doanh nghiệp đề nghị Ủy ban quốc gia về thuốc thú y kiểm tra do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22