Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5941/TCHQ-GSQL về việc thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5941/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5941/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 660/HQBP-NV ngày 17/10/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về xử lý hợp đồng không đúng quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về biện pháp xử lý phế liệu, phế thải quy định tại Điểm g, Điều 30 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ: Nếu hợp đồng gia công số 01/LDGC/2007 ký giữa công ty liên doanh Tech Seal - DaiBinh và công ty Tech Seal International có phát sinh phế liệu, phế thải thì trong hợp đồng gia công phải có Điều kiện xử lý phế liệu, phế thải; trường hợp, hợp đồng gia công không có phế liệu, phế thải thì không bắt buộc phải có Điều khỏan này.

2. Về thời hạn hiệu lực của hợp đồng quy định tại Điểm k, Điều 30 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP: Trong hợp đồng gia công bắt buộc phải có Điều kiện khỏan này. Do vậy đề nghị Công ty nộp bổ sung bằng phụ kiện hợp đồng.

Trường hợp Công ty vẫn cố tình không thực hiện các quy định của Chính phủ về gia công với thương nhân nước ngòai thì đề nghị tạm dừng thực hiện hợp đồng gia công số 01/LDGC/2007 nêu trên cho đến khi Công ty nộp bổ sung phụ kiện hợp đồng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5941/TCHQ-GSQL về việc thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41