Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5750/TCHQ-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị sứ vệ sinh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5750/TCHQ-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5750/TCHQ-ĐT
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị sứ vệ sinh nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127/TW về việc kiểm tra, xử lý dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị vệ sinh vi phạm lưu thông trên thị trường tại công văn số 1526/BCĐ-TW ngày 27/9/2007. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị sứ vệ sinh.

2. Tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin về tình hình nhập lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng nêu trên để có biện pháp đấu tranh chăn ngặn có hiệu quả.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban 127 TW;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT;
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để thực hiện);
- Lưu VT; ĐT (5 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5750/TCHQ-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị sứ vệ sinh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78