Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5736/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5736/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá và cập nhật dữ liệu

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0994/HQAG-NV ngày 28/10/2008 của Cục Hải quan An Giang báo cáo về việc xác định trị giá đối với các lô hàng giấy phế liệu nhập khẩu nhưng không có hợp đồng mua bán hàng hoá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7, mục VIII, phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC.

Theo đó các trường hợp hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán nếu tổng trị giá lô hàng theo khai báo trên 5 triệu đồng (kể cả trường hợp tổ chức các nhân Việt Nam thu mua hàng bên kia biên giới nhập khẩu về Việt Nam....), thì trị giá tính thuế do cơ quan Hải quan xác định theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định từ mục I đến mục VII phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC, trên cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm xác định trị giá.

Yêu cầu Cục Hải quan An Giang căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định và thực hiện việc cập nhật, truyền/nhận dữ liệu theo đúng quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5736/TCHQ-KTTT ngày 11/11/2008 về việc xác định trị giá và cập nhật dữ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220