Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5363 TM/ĐT ngày 20/11/2003 của Bộ Thương mại về việc xử lý đề nghị của Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia về nhập khẩu máy trò chơi có thưởng đã qua sử dụng

Số hiệu: 5363 TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5363 TM/ĐT
V/v xử lý đề nghị của CTLD  quốc tế Hoàng Gia về NK máy  trò chơi có thưởng đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Văn Phòng Chính Phủ

Đồng kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Bộ Thương mại nhận được công văn số 5544/VPCP-VI ngày 11/11/2003 của Văn Phòng Chính Phủ đề nghị Bộ Thương mại có ý kiến về việc nhập khẩu máy trò chơi có thưởng đã qua sử dụng để tạo tài sản cố định của Công ty liên doanh Hoàng Gia theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thiết bị máy móc để tạo tài sản cố định trang bị cho khách sạn 5 sao phải là sản phẩm mới, máy trò chơi có thưởng cũng phải nằm trong quy định này. Tuy nhiên, theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại công văn số 1850/UB ngày 31/10/2003 Công ty liên doanh Quốc tế Hoàng Gia là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật có đóng góp tích cực cho địa phương và máy trò chơi có thưởng nhập khẩu tuy đã qua sử dụng nhưng chất lượng đạt 95% và là thiết bị máy móc tạo tài sản cố định để thực hiện chức năng củ Công ty theo Giấy phép đầu tư. Vì vậy, để giảm chi phí cho doanh nghiệp và bảo đảm chất lượng dịch vụ của khách sạn 5 sao, Bộ Thương mại đề nghị:

- Nếu kết quả giám định chất lượng các máy móc trò chơi có thưởng đạt 95% thì cho phép Công ty được nhận để tạo tài sản cố định thực hiện chức năng kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài theo GPĐT điều chỉnh số 953/GPĐC3 ngày 22/5/2002.

- Những máy nào không đạt chất lượng nêu trên phải tái xuất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về xử lý việc nhập khẩu máy trò chơi có thưởng đã qua sử dụng của Công ty liên doanh Quốc tế Hoàng Gia để Văn Phòng Chính Phủ tập hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5363 TM/ĐT ngày 20/11/2003 của Bộ Thương mại về việc xử lý đề nghị của Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia về nhập khẩu máy trò chơi có thưởng đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250