Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5262/TM-XNK ngày 19/11/2003 của Bộ Thương mại về việc chuyển hàng nhập khẩu bán miễn thuế

Số hiệu: 5262/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 19/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5262/TM-XNK
V/v chuyển hàng nhập khẩu bán miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội

Trả lời công văn số 533/TM-DV ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội (SERVICO Hà Nội) đề nghị chuyển số rượu tồn đọng tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ các đối tượng ngoại giao sang bán tại Cửa hàng miễn thuế trong nội thành, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong kinh doanh, Bộ Thương mại đồng ý Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội chuyển sang bán thu ngoại tệ tại Cửa hàng miễn thuế trong Nội thành của Công ty 116 chai rượu các loại, giá trị 1.350 USD. Đây là số rượu đã nhập khẩu theo các công văn số 6131/TM-XNK ngày 20 tháng 12 năm 1999 và số 0942/TM-XNK ngày 6 tháng 3 năm 2000 của Bộ Thương mại để bán thu ngoại tệ phục vụ các đối tượng ngoại giao nhưng tồn đọng, khó tiêu thụ. Đối với số rượu còn tồn đọng nhưng không nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, Công ty làm việc với cơ quan Hải quan để được xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Việc chuyển hàng, thanh quyết toán thực hiện theo quy định của cơ quan Tài chính, Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội chịu trách nhiệm bán hàng đúng đối tượng, định mức quy định.

Văn bản này có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5262/TM-XNK ngày 19/11/2003 của Bộ Thương mại về việc chuyển hàng nhập khẩu bán miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879
DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68