Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5125/TM-TCCB ngày 14/10/2004 của Bộ Thương mại về chức năng nhiệm vụ của Sở Thương mại

Số hiệu: 5125/TM-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đào Văn Hải
Ngày ban hành: 14/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5125/TM-TCCB
Về chức năng, nhiệm vụ của Sở Thương mại

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Thương mại thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2425/STM-TCHC ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Sở Thương mại Thành phố Hà Nội về việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Sở Thương mại, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại, Bộ Thương mại đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai ngay việc xây dựng Thông tư Liên tịch mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp việc UBND các cấp. Ban soạn thảo đã hoàn chỉnh dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Sở và sẽ thoả thuận với Bộ Nội vụ ban hành trong năm 2004.

Trong khi chưa có Thông tư mới, nếu Sở Thương mại Hà Nội thấy cần thiết phải sớm trình UBND Thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thì căn cứ các quy định hiện hành tại Thông tư Liên tịch số 36/2000/TTLT/BTM-BTCCBCP ngày 27 tháng 01 năm 2000 của Liên Bộ Thương mại, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại xin gửi Sở để thực hiện.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5125/TM-TCCB ngày 14/10/2004 của Bộ Thương mại về chức năng nhiệm vụ của Sở Thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36