Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5094TM-XTTM ngày 06/12/2002 của Bộ Thương mại về việc hội chơ Ehime-Nhật bản

Số hiệu: 5094TM-XTTM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 06/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5094TM-XTTM
V/v Hội chợ Ehime - Nhật Bản

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXXAD)

Trả lời công văn số 0990/QCHC/TTDL ngày 07/11/2002 của Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VNEXXAD) v/v đề xuất tổ chức đoàn đi dự Hội chợ Thương mại Ehime - Nhật Bản, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại làm đầu mối tổ chức đoàn tham gia Hội chợ thương mại Ehime được tổ chức vào ngày 22-24/2/2003 tại Nhật Bản.

Công ty cần lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu tham gia Hội chợ đúng mục đích.

2. Trong quá trình tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại, Công ty chịu trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản qui định tại mục 15, Luật Thương mại và Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định trên và những qui định pháp luật khác liên quan của Nhà nước Việt Nam và nước sở tại.

3. Việc cho phép người của các công ty tham gia đoàn đi Hội chợ thực hiện đúng theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh - nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày kết thục Hội chợ, Triển lãm công ty báo cáo kết quả tham gia hội chợ về Bộ Thương mại (danh sách doanh nghiệp tham gia, kết quả của việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, trong đó có doanh số bán, số lượng hợp đồng ký kết, các kiến nghị cụ thể (nếu có)).

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5094TM-XTTM ngày 06/12/2002 của Bộ Thương mại về việc hội chơ Ehime-Nhật bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status