Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4911/TCHQ-KTTT ngày 14/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế linh kiện động cơ NK để sản xuất, lắp ráp trong nước

Số hiệu: 4911/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4911/TCHQ-KTTT
V/v thuế linh kiện động cơ NK để sản xuất, lắp ráp trong nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty TNHH Nam Tiến

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40/NT/CV năm 2004 của Công ty TNHH Nam Tiến về việc quyết toán thuế linh kiện động cơ điezen do Công ty nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trong nước theo chính sách nội địa hoá. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại Điểm 7, Mục IV,  Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và hướng dẫn tại công văn số 2865 TC/TCT ngày 28/03/2003 của Bộ Tài chính, khẩn trương hoàn thành việc quyết toán thuế linh kiện động cơ điezen nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá cho Công ty TNHH Nam Tiến, để Công ty tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

2. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lắp yêu cầu Công ty cung cấp cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội các hồ sơ đã thực hiện quyết toán với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (có xác nhận của Cục Hải quản tỉnh Lạng Sơn) để thực hiện kiểm tra quyết toán.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH Nam Tiến biết và phối hợp thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4911/TCHQ-KTTT ngày 14/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế linh kiện động cơ NK để sản xuất, lắp ráp trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status