Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4833 TM-PC ngày 30/09/2004 của Bộ Thương mại về việc trình Quốc hội dự án Luật thương mại (sửa đổi)

Số hiệu: 4833 TM-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 30/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4833 TM-PC
V/v trình Quốc hội dự án Luật Thương mại (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

 

Tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2004, Chính phủ đã nhất trí thông qua dự án Luật Thương mại (sửa đổi), giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự án Luật, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Thương mại thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu ý kiến, Bộ Thương mại đã hoàn chỉnh dự án Luật Thương mại (sửa đổi) và Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký Tờ trình về dự án Luật Thương mại (sửa đổi) gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Tờ trình số 1272/CP-PC ngày 07 tháng 9 năm 2004) cùng với dự thảo 7 của dự án Luật.

Tại phiên họp thứ 22 ngày 21 tháng 9 năm 2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thương mại (sửa đổi). Sau khi nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Thương mại đã hoàn chỉnh dự thảo 8 Luật Thương mại (sửa đổi).

Để kịp trình Quốc hội dự án Luật này, Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ dự án Luật (dự thảo 8) để Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ trưởng Bộ Thương mại thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ và thay mặt Chính phủ trình dự án Luật Thương mại (sửa đổi) ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XI.

Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4833 TM-PC ngày 30/09/2004 của Bộ Thương mại về việc trình Quốc hội dự án Luật thương mại (sửa đổi)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status