Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4813/TM-ĐT ngày 20/10/2003 của Bộ Thương mại về việc bán thanh lý máy móc thiết bị cũ

Số hiệu: 4813/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4813/TM-ĐT
V/v bán thanh lý máy móc thiết bị cũ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 Công ty Liên doanh Tỷ Hùng
 (162 Hương lộ 5- Bình Châu - thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 030/CV-2003 ngày 16/9/2003 của Công ty liên doanh Tỷ Hùng về việc bán thanh lý máy móc thiết bị làm giày lưu hoá đã cũ để thay thế đổi mới công nghệ sản xuất giày thể thao dán ép theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2003, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty liên doanh Tỷ Hùng được bán thanh lý tại Việt Nam các thiết bị máy móc cũ để đổi  mới công nghệ. Danh mục máy móc thiết bị thanh lý và số tờ khai Hải quan như phụ lục đính kèm.

Công ty liên doanh Tỷ Hùng có trách nhiệm thực hiện truy nộp thuế nhập khẩu được miễn và các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành có liên quan đối với việc bán thanh lý máy móc. Số tiền thu được phải đầu tư cho hoạt động của Công ty liên doanh, không được giảm vốn đầu tư. Kết thúc thanh lý Công ty liên doanh báo cáo Bộ Thương mại, Bộ Tài chính việc truy nộp thuế nhập khẩu và nhập khẩu thiết bị mới.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty liên doanh Tỷ Hùng biết và thực hiện./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HCM

CÔNG TY LIÊN DOANH TỶ HÙNG

DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ XIN CHUYỂN NHƯỢNG

(Đính kèm công văn số........../CV/2003 ngày 16/09/2003)

STT

Máy móc, thiết bị xin chuyển nhượng

Giấy phép nhập khẩu

Tờ khai hải quan

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (USD)

Giá trị nhập (USD

1

Máy tán ô-dê 9 - 10 mm

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2588/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

5

1.820.00

9.100.00

2

Máy tán ô-dê 13 mm

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2588/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

4

1.820.00

7.280.00

3

Máy tán ô-dê 11,5 - 12 mm

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2588/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

2

1.820.00

3.640.00

4

Nồi hơi Yeong Yih 1609

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2918/GQ1/NĐT, 27/8/98

Cái

1

70.000.00

70.000.00

5

Máy luyện kim: các thiết bị tháo rời kèm theo: băng chuyền

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

3301/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

1

69.000.00

69.000.00

6

Máy đột lỗ

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2588/GQ1/NĐT, 27/8/98

Cái

6

1.083.33

6.499.98

7

Máy ba trục phun 4” + xuất tấm

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

3344/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

1

9.966.67

9.966.67

8

Máy ba trục phun 4” + xuất tấm

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

3344/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

1

15.166.67

15.166.67

9

Máy ba trục phun 6 x 16” + xuất tấm

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2918/GQ1/NĐT, 27/8/98

Bộ

1

19.716.67

19.716,67

10

Máy gấp mép và các chi tiết gồm: Motor, chân máy, mặt bàn.

1903/TM-KH.XNK, 18/11/98

2588/GQ1/NĐT, 27/8/98

Cái

2

1.993.33

3.986.66

Tổng cộng: 214.356.65

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4813/TM-ĐT ngày 20/10/2003 của Bộ Thương mại về việc bán thanh lý máy móc thiết bị cũ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41