Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4791/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá lô hàng của Công ty TNHH Vận tải DVTM Đức Việt

Số hiệu: 4791/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4791/TCHQ-PC
V/v: xác định trị giá lô hàng của
Công ty TNHH Vận tải DVTM Đức Việt

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cơ quan an ninh điều tra - Công an Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH Vận tải dịch vụ thương mại Đức Việt (viết tắt là Công ty Đức Việt) khiếu nại quyết định xử phạt số 139/QĐ-HC16 ngày 1/7/2005 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Đơn khiếu nại của Công ty Đức Việt có đề cập đến việc đề nghị xem xét lại trị giá thực của lô hàng và cam kết trị giá thực của lô hàng là 13.000 USD.

Theo nội dung công văn số 2572/CV-PA24(Đ2) ngày 8/9/2004 của Quý cơ quan gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh v/v đã xác định được giá trị thật của lô hàng piston road và chụp piston Công ty Đức Việt nhập khẩu theo 3 tờ khai số 17288/PMD ngày 14/10/j2002, 17289/PMD ngày 14/10/2002, 17719/PMD ngày 21/10/2002 là 42.000 USD.

Để có cơ sở trả lời khiếu nại của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý cơ quan cho biết: tài liệu, căn cứ để Quý cơ quan dựa vào đó nhằm xác 9dịnh giá trị thật của lô hàng nhập khẩu của Công ty Đức Việt nêu tại công văn số 2572/CV-PA24(Đ2) ngày 8/9/2004.

Ý kiến phúc đáp xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/11/2005.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT (1), PC (1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4791/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá lô hàng của Công ty TNHH Vận tải DVTM Đức Việt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204