Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 475/CV-VHTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Toán
Ngày ban hành: 18/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/CV-VHTT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 06 năm 2004

 

Kính gửi: Phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác kiểm tra cấp phép các loại hoạt động quảng cáo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân xin phép quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 16/6/2004 Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh đã có Quyết định số 474/QĐ/VHTT ủy quyền cho Trưởng phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép quảng cáo trên băng rôn tại địa bàn do phòng Văn thể quản lý.

Sở Văn hóa Thông tin hướng dẫn phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh như sau:

1. Từ ngày 01/7/2004 mọi tổ chức, cá nhân xin thực hiện quảng cáo trên băng rôn đều nộp hồ sơ xin phép tại phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố.

2. Hồ sơ xin phép quảng cáo trên băng rôn thực hiện theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.

3. Phòng Văn thể hàng tháng báo cáo số liệu cấp phép về Sở Văn hóa Thông tin.

4. Trong thời gian triển khai thực hiện Quyết định, có gì vướng mắc báo cáo về Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban TGTU (Báo cáo);
- Như kính gửi
- Lưu HCTC.

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Lê Toán

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 475/CV-VHTT ngày 18/06/2004 về công tác kiểm tra cấp phép các loại hoạt động quảng cáo do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.279
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84