Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 470TCT/DNNN về việc xác định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 470TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 470TCT/DNNN
V/v: Xác định đối tượng chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Trung tâm kỹ thuật lợn giống Trung ương

Trả lời công văn số 306/CV-NCP ngày 22/11/2004 của Trung tâm kỹ thuật lợn giống Trung ương về việc xác định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 2 – Mục II – Phần A – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì sản phẩm giống vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là các sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Do đó:

- Trường hợp Trung tâm kinh doanh sản phẩm lợn giống có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi cây trồng, khi bán lợn giống Trung tâm thu thêm một khoản tiền cộng vào giá bán để bảo đảm giống lợn đực đã qua chọn lọc kiểm tra năng suất thì toàn bộ doanh thu bán lợn giống không thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Trung tâm kinh doanh sản phẩm lợn giống mà không có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp thì toàn bộ doanh thu bán sản phẩm lợn giống (bao gồm cả các khoản tiền thu thêm cộng vào giá bán) phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất là 5%.

2. Hoạt động điều tra, đánh giá hiện trạng đàn lợn giống không thuộc diện điều tra cơ bản của nhà nước quy định tại Điểm 17 – Mục II – Phần B – Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Trung tâm ký hợp đồng thuê đơn vị khác điều tra, đánh giá đàn lợn giống thì đơn vị thực hiện điều tra phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10% đối với hoạt động này: Trung tâm được hạch toán khoản tiền thuê khoán điều tra vào chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm kỹ thuật lợn giống Trung ương biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 470TCT/DNNN về việc xác định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163