Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 467TCT/ĐTNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động nuôi cá bè do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 467TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 467TCT/ĐTNN
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 201/CT-QLDN ngày 04/11/2004 của Cục thuế thành phố Cần Thơ đề nghị cho Công ty TNHH Aqua Service Việt Nam được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động nuôi cá bè, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không được kê khai khấu trừ và không được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Aqua Service Việt Nam, là cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, song khi bán hàng Công ty đã tính và thu thuế GTGT của khách hàng, vì vậy Công ty phải nộp toàn bộ số thuế GTGT đã thu được này vào Ngân sách Nhà nước, đồng thời Công ty không được kê khai khấu trừ và không được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

Cục thuế thành phố Cần Thơ thực hiện việc truy thu số thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ nói trên của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Aqua Service Việt Nam;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 467TCT/ĐTNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động nuôi cá bè do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215