Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 466TCT/ĐTNN về việc thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 466TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 466TCT/ĐTNN
V/v: Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện thường trú Quỹ doanh nghiệp Mekong
(Unit 1106, Tháp Sài Gòn, 29 Đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được văn thư không số đề ngày 24/01/2005 của Văn phòng đại diện thường trú Quỹ doanh nghiệp Mekong tại thành phố Hồ Chí Minh (Quỹ doanh nghiệp Mekong) hỏi về thủ tục chuyển ra nước ngoài số cổ tức được chia khi tham gia đầu tư vốn vào Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục III Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ các hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài khi làm thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải lập Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (ban hành kèm theo Thông tư số 124/2004/TT-BTC) và gửi cho cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư. Cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm cung cấp xác nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp liên quan đến số lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài đề nghị chuyển ra nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Quỹ doanh nghiệp Mekong chuyển ra nước ngoài số cổ tức nhận được trong năm 2003 từ việc đầu tư vốn vào Công ty Tân Đại Hưng thì Quỹ doanh nghiệp Mekong phải lập Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và gửi cho cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế đối với Công ty Tân Đại Hưng, để xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm 2003 của Công ty. Quỹ doanh nghiệp Mekong phải xuất trình chứng từ chứng minh số cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Tân Đại Hưng để cơ quan thuế có căn cứ xác nhận số thu nhập có thể chuyển ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện thường trú Quỹ doanh nghiệp Mekong tại thành phố Hồ Chí Minh biết và đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 466TCT/ĐTNN về việc thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35