Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4669/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4669/TCHQ-GSQL
V/v: NK phế liệu nhựa để gia công

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Long An

Trả lời công văn số 945/HQLA-NV ngày 28/10/2005 của Cục Hải quan Long an về việc nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu gia công cho thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại, nếu nguyên liệu gia công thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thì doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công khi được Bộ Thương mại cho phép.

Văn bản 5678/VPCP-KG ngày 18/10/2004 của Văn phòng Chính phủ quy định: “Bộ Thương mại không xem xét việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hàng gia công cho nước ngoài”, vì vậy, doanh nghiệp không được nhập khẩu các loại phế liệu cấm nhập khẩu để làm nguyên liệu gia công.

2- Cục Hải quan Long An nghiên cứu kỹ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nếu phế liệu nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc loại phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời đáp ứng các điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu thì làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp để thực hiện hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4669/TCHQ-GSQL ngày 07/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu gia công cho thương nhân nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!