Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4519 TM/KHTK ngày 02/10/2003 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 4519 TM/KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Văn Thụ
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4519 TM/KHTK
V/v quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Thương mại và Du lịch Lào Cai

Phúc công văn số 579/KH-TK ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Sở Thương mại và Du lịch Lào Cai (sau đây gọi tắt là Sở) về việc “Đề nghị được giúp đỡ xây dựng quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai”, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng tình với Sở về xây dựng mới Dự án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Dự án) thay cho Dự án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 đã được phê duyệt năm 2000 vì có một số yếu tố mới xuất hiện như sau:

- Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày càng có vị trí hết sức quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và vùng Tây Nam Trung Quốc nói riêng. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu bình quân 3 năm 2000 - 202 đạt trên 30% giá trị kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu năm 2002 đạt 254 triệu USD.

- Đường bộ Lào Cai - Hà Nội được Chính phủ cho triển khai đầu tư nâng cấp để bảo đảm cho việc phát triển kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN.

- Đường sắt Lào Cai - Hà Nội là tuyến đường xuyên Á có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước và khu vực đã được Chính phủ cho triển khai đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Đường hàng không: Chính phủ đã cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Lào Cai.

- Khu thương mại Kim Thành được Chính phủ cho phép xây dựng từ năm 2003 theo cơ chế khu bảo thuế.

- Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường được Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng đến năm 2005 và sẽ chuyển các cơ quan của tỉnh về Cam Đường để mở rộng khu kinh tế thương mại tại thị xã Lào Cai.

Những yếu tố mới trên sẽ là động lực giúp thương mại của tỉnh Lào Cai phát triển đột biến trong những năm 2004 - 2010 và đến năm 2020. Vì vậy, cần có quy hoạch phát triển thương mại mới để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Về tên của Dự án, cần thống nhất là “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2004 - 2010 và định hướng đến năm 2020”.

- Về phạm vi, quy hoạch phát triển thương mại bao gồm: thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ (du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng, tài chính, lao động, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh hàng hoá, vận chuyển hàng hoá quá cảnh và các loại dịch vụ khác thu ngoại tệ).

3.Về nội dung của Dự án, cơ bản nhất trí với đề cương của Sở xây dựng, nhưng để hoàn thiện cần được bổ sung một số nội dung sau:

- Tại Phần II, mục II, điểm 1 (Thực trạng lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh) cần được phân tích rõ ở 3 địa bàn:

. Nông thôn.

. Miền núi.

. Đô thị.

- Tại Phần II, mục II cần bổ sung thêm điểm 6: Đánh giá thực trạng phát triển thương mại tỉnh Lao Cai giai đoạn 1992 -2002 để rút ra những bài học về thành tựu đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Chú ý nhấn mạnh sự đóng góp của công tác quy hoạch vào phát triển thương mại của tỉnh Lào Cai những năm 2000 - 2002.

- Tại Phần III, mục IV, cần được sửa và bổ sung tiêu đề là: “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” để thống nhất với Dự án.

- Tại Phần III, mục IV cần bổ sung thêm điểm 1: Quan điểm về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

- Tại Phần IV: cần được sửa và bổ sung tiêu đề là: “Các giải pháp chủ yếu để phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” để thống nhất với Dự án.

- Tại Phần IV cần bổ sung nội dung về phân công trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án cụ thể đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Sở/ Ban/ ngành trong tỉnh, kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các Bộ/ ngành Trung ương.

4. Để giúp đỡ Sở xây dựng Dự án, Bộ Thương mại cử Ông Nguyễn Gia Kim, Chuyên viên cao cấp Vụ Kế hoạch thống kê, Uỷ viên thường trực Ban Quản lý các dự án quy hoạch của Bộ Thương mại trực tiếp tham gia với Sở trong quá trình xây dựng Dự án./.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁ DỰ ÁN QUY HOẠCH
Nguyễn Văn Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4519 TM/KHTK ngày 02/10/2003 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30