Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4311/TCHQ-KTTT ngày 10/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc GTT tô vít nhập khẩu

Số hiệu: 4311/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4311/TCHQ-KTTT
V/v GTT tô vít nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty XNK Thủ công Mỹ nghệ
31-33 Ngô Quyền Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 878/CV ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Công ty XNK thủ công mỹ nghệ (ARTEXPORT) về việc áp giá tính thuế mặt hàng tô vít nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 21650/NKD-KVI ngày 28 tháng 5 năm 2004. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng tô vít (Tournevis) do Công ty XNK thủ công mỹ nghệ nhập khẩu tại tờ khai hải quan nêu trên không thuộc danh Mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ lô hàng và căn cứ thông báo của Bộ Tài chính tại công văn số 6047 TC/CST ngày 4 tháng 6 năm 2004 về đối tượng áp dụng Thông tư số 118 để xác định giá tính thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4311/TCHQ-KTTT ngày 10/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc GTT tô vít nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status