Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4277/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu gửi kho ngoại quan, sau đó xin nhập khẩu để tiêu thụ nội địa

Số hiệu: 4277/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4277/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng TN, XK gửi kho ngoại quan xin NK để tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 


Kính gửi : Cục hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 0586/CV-HQĐN ngày 19/7/2005 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo về việc hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu gửi kho ngoại quan, sau đó xin nhập khẩu để tiêu thụ nội địa, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài; mục V, VI Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì đối với các trường hợp: Hàng hóa tạm nhập để phục vụ sản xuất, sau đó đã làm thủ tục hải quan để tái xuất nhưng chưa tái xuất mà gửi kho ngoại quan; hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam, sản phẩm sau khi đã gia công, sản xuất, chủ hàng đã làm thủ tục hải quan để xuất khẩu nhưng chưa xuất ra nước ngoài mà được gửi kho ngoại quan. Hàng hóa nêu trên, nếu nhập khẩu để tiêu thụ nội địa, chủ hàng phải làm văn bản đề nghị gửi cơ quan Hải quan và làm thủ tục nhập khẩu bình thường theo các qui định hiện hành về chính sách mặt hàng nhập khẩu và nộp đủ thuế theo qui định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp nước ngoài mua hàng hóa của một doanh nghiệp trong nước, hàng chưa xuất khẩu mà gửi kho ngoại quan, sau đó lại bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam; Về vấn đề này, chưa có văn bản qui định nên không được nhập khẩu trở lại nội địa.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4277/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu gửi kho ngoại quan, sau đó xin nhập khẩu để tiêu thụ nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170