Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3973 TM/ĐT ngày 03/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Số hiệu: 3973TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 03/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3973 TM/ĐT
V/v nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án cảng Tiên Sa-Đà Nẵng

Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 85
- Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và Thông tư số 04/TM/ĐT ngày 30/07/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định trên;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ các văn bản:

1- Quyết định số 723/QĐ-TTg ngày 22/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án mở rộng cảng Tiên Sa-Đà Nẵng;

2- Văn bản số 808/CP-CN ngày 05/09/2002của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 dự án mở rộng cảng Tiên Sa-Đà Nẵng;

3- Văn bản số 3378/GTVT-KHĐT ngày 10/10/2001 của Bộ Giao thông vận tải chấp thuận hợp đồng số 1/DNP/2001 gói thầu 1 dự án mở rộng cảng Tiên Sa-Đà Nẵng;

4- Văn bản số 524/BQL-KH2 ngày 18/09/2002 của Ban Quản lý dự án 85 về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị để đầu tư cho dự án mở rộng cảng Tiên Sa-Đà Nẵng;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ Việt Nam thay mặt nhà thầu nhập khẩu vật tư, thiết bị theo danh mục đính kèm, trị giá 20.698.918 Yên Nhật để đầu tư cho cảng Tiên Sa-Đà Nẵng.

2- Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ Việt Nam là doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu nói trên theo các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu. Hàng được nhập khẩu qua các cửa khẩu và sân bay Việt Nam.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3973 TM/ĐT ngày 03/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status