Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 382/CV-NN-TĂCN ngày 07/04/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc nhập khẩu mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Số hiệu: 382/CV-NN-T¡CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Kim Giao
Ngày ban hành: 07/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 382/CV-NN-T¡CN
V/v nhập khẩu mẫu nguyên liệu TĂCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Guyomarc'h-VCN

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản ngày 03 tháng 4 năm 2004 của Công ty về việc xin nhận hàng nhập khẩu là mẫu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm và đăng ký nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty liên doanh Guyomarc'h-VCN nhập khẩu các mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sau đây:

TT

Tên nguyên liệu TĂCN

Công dụng

Khối lượng mẫu (kg)

Hăng, nước sản xuất

1

Broler concentrate feed (minerals)

Bổ sung khoáng cho gà dò.

3

Công ty Guyomarc’h N.A. Qingdao, Trung Quốc.

2

Broler concentrate feed (vitamins)

Bổ sung vitamin cho gà dò.

3

3

Broler concentrate feed (minerals)

Bổ sung khoáng cho lợn.

3

4

Broler concentrate feed (vitamins)

Bổ sung vitamin cho lợn.

3

2. Hàng nhập về phải đảm bảo đúng chất lượng, chỉ dùng để phân tích và khảo nghiệm, không được bán ra thị trường hoặc sử dụng vào các Mục đích khác.

3. Công ty liên doanh Guyomarc'h-VCN phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ; Thông tư 08NN-KNKL ngày 17 tháng 9 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 382/CV-NN-TĂCN ngày 07/04/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc nhập khẩu mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10