Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3637/VPCP-QHQT về việc lập Ủy ban hỗn hợp Việt - Anh về Kinh tế và Thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3637/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3637/VPCP-QHQT
V/v lập Ủy ban hỗn hợp Việt - Anh về Kinh tế và Thương mại

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 3211/BTM-KV2 ngày 5 tháng 6 năm 2007) về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt-Anh về Kinh tế và Thương mại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt-Anh về Kinh tế và Thương mại nhằm thúc đẩy và triển khai có hiệu quả quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

- Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán và ký với phía Vương Quốc Anh văn bản Thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt-Anh về Kinh tế và Thương mại cũng như làm cơ quan đầu mối triển khai hoạt động của Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3637/VPCP-QHQT về việc lập Ủy ban hỗn hợp Việt - Anh về Kinh tế và Thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113